Atribuții viceprimar:

 

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri şi parcuri de distractii şi ia masuri pentru buna functionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al oraşului,
f) organizează evidenta lucrarilor de constructii din localitate şi pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orasului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.