Biserica evanghelica si incinta fortificata Lovnic :

 

 Pe locul unei biserici fortificate demolate în 1884, arhitecţii Johann şi Karl Letz din Sighisoara construiesc biserica actuală. Ea purta hramul Sf. Martin. Este o biserică-sală cu cor alungit cu absidă poligonală, sacristie pe sud şi turn-clopotniţă de secţiune pătrată, cu patru etaje. Bisericaera înconjurată de un zid de incintă care a fost demolat pe la 1884.
Satul Lovnic face parte din comuna Jibert, se află la 21 de km nord de Fagaras şi la 10 km nord- est de localitatea Soars pe rîul Kosder sau Cosd.
Prima atestare documentară este din anul 1206, cînd regele Ungariei, Andrei al II-lea, donează teritoriul de la izvorul râului Kozd sau Cosd (Valea Mare, azi Văleni) lui Johannes Latinus şi menţionează localităţile înconjuratoare: Barcut, Lovnic, Cobor, Felmer, Soars. Lovnicul este pomenit ca localitate de frontieră şi ca „villa Lewenech".
Biserica se află în mijlocul aşezării, într-o piaţă întinsa, în partea de sud a străzii Principale. După cum spuneam, este o biserică-sala cu cor alungit cu absidă poligonală (5/8), în retragere faţa de nava, sacristie pe sud şi turn-clopotniţă de secţiune pătrată, cu patru niveluri, parţial suprapus peste partea de vest a navei.
Faţada vestică, dominată de rezalitul din mijloc al turnului-clopotniţă are „decoraţie clasicizantă"sau mai degrabă neoclasică.
Faţadele de sud şi de nord ale navei sunt tencuite, nedecorate, cu cîte patru ferestre
semicirculare la partea superioară, similare celei din axul faţadei de vest şiuşa mediană de lemn", de asemenea semicirculară la partea superioară. Faţada sudică include şi faţada sacristiei, nedecorata, cu „fereastră mică mediană".
Corul are pe părţile de nord-est, est, sud-est trei ferestre asemănătoare celor ale navei. Nava are un acoperiş de tiglă în două ape, iar corul cu acoperiş mai jos decât cel al navei. La interior corul este acoperit cu o bolta în stil neogotic, stelată cu nervuri subliniate cromatic şi cu nivelul mai jos decât al bolţilor navei. Arcul triumfal se sprijină pe picioare octogonale de zidărie. Nava este divizată prin arce turtite pe pilaştri adosati, în patru travee acoperite cu bolti aplatizate cu penetraţii. Nervurile bolţilor, pilaştrii, şi conturul ferestrelor şi uşilor sunt subliniate cromatic

 În 1507, pentru edificarea bisericii din Lovnic se primeşte, din partea provinciei Sibiu, o subsidie de 6 florini. În 1698 se face o colectă pentru zidirea bisericii. În 1702 în biserică este instalat, pus un plafon cu casetă, chesoane din lemn, iar în 1758, biserică este restaurată. Între 1883-1884, vechea biserică fortificată este demolată. Se construieşte însa altă nouă. Dintr-un desen de M. Schlichting se deduce mai uşor sau mai greu biserică avea un cor întarit, fortificat cu un coridor de apărare deasupra, contraforturi, guri de smoală şi guri de tragere. În 1884 se pune piatră fundamentală pentru nouă biserică din Lovnic, arhitecţi fiind, după cum precizăm mai
înainte, Johann şi Karl Letz din Sighisoara. În 1886 se termină lucrările, spaţioasă şi luminoasăsala a noii biserici având în partea de vest o înălţime a turnului-clopotniţă de 47 de metri. Într-un desen al lui Josef Pankratz din 1884, vechiul turn-clopotniţă se afla în partea de sud-est a bisericii. Turnul avea simultan funcţie de clopotniţă şi de turn-poartă. Acoperişul în formă de piramidă a fost întrerupt printr-o deviere cu găuri de sunet.

Inapoi