Economie:

 

a.Număr total de agenţi economici activi

Nr. Crt Denumirea Agentului Economic Domeniul
de activitate
Adresă Nr. Salariaţi
1. Coop. „Jiberteanca“ comerţ Jibert 11
2. S.C. Beradmir S.R.L. comerţ Dacia 2
3. S.C. Ruta S.R.L. comerţ Dacia 2
4. S.C. Moradita  S.R.L comerţ Jibert 1
5. S.C. Agrodorf  S.R.L. comerţ Jibert 2
6. S.C. Arpicom   S.R.L. comerţ Grinari 1
7. S.C. Minemar  S.R.L. comerţ Lovnic 1
8. S.C. Valrentrade  S.R.L comerţ leni 2

b.Dezvoltare rurală:
• Exploataţii agricole 354 cu o suprafaţă cultivată de 1120 ha
• Efective de animale in gospodăriile populaţiei pe specii:
         -bovine 1680 cap.
         -ovine 12600 cap.
         -caprine 320 cap.
         -porcine 540 cap.
         -cabaline 340 cap.