Infrastructură:

a. Accesul la reţeaua de căi ferate. Gară Rupea la distanta de 19 Km
b. Accesul la drumuri naţionale. Rupea la distanţă de 14 Km
c. Dotari edilitari-gospodăresti
   -drum judeţean cu o lungime de 35 Km
   -drumuri comunale cu o lungime de 20 Km
   -drumuri forestiere cu o lungime de 14 Km

Cultură

a. Număr de unitaţi de cultură 5 cămine culturale, cate unul in fiecare localitate componentă.
b.Număr de salariaţi ocupaţi in uniţătile de cultură nu avem
c.Număr de unitaţi de cult; 5 biserici ortodoxe, 3 evanghelice, 2 reformate, 1 greco-catolică.

Sănătate

a. Număr de unitaţi medicale; 1 dispensar comunal
b. Număr total de cadre sanitare; 2 medici si 1 asistent medical

Domeniul social

-nivelul somajului 18%
-aplicarea preved. L nr.76/2002- nu avem angajaţi
-aplicarea preved. L nr.416/2001- 160 familii