Invătământ:

 

În comuna Jibert se află 5 grădinițe, câte o grădiniță în fiecare sat și 3 școli : 2 invatamant primar (Granari si Dacia) si o scoala cu invatamant primar si gimnazial in satul Jibert, cu un numar total de 321 elevi, dintre care :

Nivel Număr elevi/ prescoșcolari Invătământ in limba română Invătământ in limba minorităţilor naţionale
Invătământ preșcolar 73 58 15
Invătământ primar 73 143 20
Invătământ gimnazial 85 85  
Total 321 286 35

** Situaţia privind numarul de elevi/ prescolari conform HG nr. 72/2013 emis de UAT Jibert