Așezarea geografică

Comuna Jiberţ este situată în partea nord-vestică a judeţului Braşov, la 14 km distanţă de Rupea şi la 28 km distanţă de Municipiul Făgăraş

Activitati economice si specifice zonei

Agricultură

Creşterea animalelor

Forța de muncă este specializată în diverse domenii precum croitorie, agricultură, construcții și zootehnie, existând în comună mai mulți agenți economici (se poate înființa și un atelier de croitorie). Unul dintre cei mai importanți este SC. Lorebeca SRL, ce se ocupă de prelucrarea lemnului și are 8 angajați permanent. Populația este disponibilă să ajute dezvoltarea așezării oferind tot ceea ce este necesar. Astfel se poate investi într-o agricultură organizată, cultivandu-se păioase, sfeclă de zahăr, prașitoare, dar se poate dezvolta și legumicultura, pomicultura - datorita terasamentului cu expunere - putându-se astfel forma puncte de colectare și prelucrare fructe - legume, linii de panificație și morărit și centru de conservare.